value

value ولیو تولیدات این کارخانه از نظر قیمتی میان رده محسوب میشوند.

پیشرو در ساخت ابزار برودتی و جز شناخته شده ترین برندها در صنعت ابزار تبرید ایران است.

ساخت کشور چین

WWW.WORLDVALUE.IR

ولیو www.worldvalue.cn

Compare products