دماسنج و رطوبت سنج

ترمومتر یا دماسنج
میتواند لیزری و لمسی باشد چند سری از برندها دماسنج و رطوبت سنج را باهم ارائه داده اند .

همانطور که از نامش پیداست وظیفه تشخیص دما و رطوبت را به عهده دارد.

رطوبت سنج
میتواند لیزری و لمسی باشد

چند سری از برندها دماسنج و رطوبت سنج را باهم ارائه داده اند .

همانطور که از نامش پیداست وظیفه تشخیص دما و رطوبت را به عهده دارد.

معمولا دماسنج و رطوبت سنج را باهم هستن

فیلتر