سرعت سنج /CFM سنج

باد سنج یا CFM سنج دستگاهی برای محاسبه میزان گردش هوا میباشد
باد سنج یا (سی اف ام سنج) دستگاهی برای محاسبه میزان گردش هوا در سیستم های برودتی و سردخانه های صنعتی میباشد

فیلتر