لوله بر برای برش انواع لوله مسی در سایزهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
از انواع ان میتوان به لوله بر ساده وجغجغه ای نام برد.

فیلتر