مولتی متر یا آمپر وسیله ای برای اندازه گیری جریانها و مقاومت های موجود در بردهای الکتریکی استفاده می شود .
از انواع مختلف آن میتوان به کلمپی (چنگکی) و رومیزی دیجیتال و آنالوک نام برد.

به طبع در تعمیرات برد الکترونیکی کولر گازی و دیگر سیستمهای سرمایشی این دستگاه کاربردهای بسیاری خواهد داشت.

مولتی متر یا آمپر وسیله ای برای اندازه گیری جریانها و مقاومت های موجود در بردهای الکتریکی استفاده می شود .
از انواع مختلف آن میتوان به کلمپی (چنگکی) و رومیزی دیجیتال و آنالوک نام برد.

به طبع در تعمیرات برد الکترونیکی کولر گازی و دیگر سیستمهای سرمایشی این دستگاه کاربردهای بسیاری خواهد داشت.

فیلتر