پرچکن (لاله کن)

پرچکن لاله کن)
پرچکن(لاله کن) لوله مسی : ابزاری است که برای زدن انواع پرچ بر روی لوله ی مسی و استیل استفاده میشود.
از انواع این ابزار میتوان پرچکن برقی/دستی و پرچکن دریلی(چرخشی) را نام برد.
flaring tools
انواع مختلف پرچ مانند ممه ای / ساده و ….