نوار پرایمر معمولا به عنوان روکش و محافظ برای لوله ها استفاده میشود .

نوار پرایمر 33 یاردی و 20 یاردی در رنگ های سفید و مشکی و عرض 5 سانت موجود میشود.

فیلتر