پمپ-درین-کولرگازی معمولا برای تخلیه اب تقطیر شده از ان استفاده میشود

فیلتر