لوله مسی (کویل_شاخه_کلاف)

انواع لوله مسی (کویل _ شاخه 6 متری _کلاف 15 و 50 متری) / COPPER PIPES

در تمامی سایزها – ضخامت و برندهای مختلف  تولید داخل نظیر:

مهراصل/ بابک / باهنر / قائم

انواع لوله مسی (کویل _ شاخه 6 متری _کلاف 15 و 50 متری) / COPPER PIPES

در تمامی سایزها – ضخامت و برندهای مختلف  تولید داخل نظیر:

مهراصل/ بابک / باهنر / قائم