گاز / کمپرسور و روغن

روغن / OILS
انواع روغن های کمپرسور در برندهای سانیسو / فوتچس / گالف / بیتزر / کی ام
روغن پمپ وکیوم در برندهای مختلف جی بی / پتروناس / ولیو

فیلتر