کمپرسور / COMPRESSORS
انواع کمپرسورهای روتاری / پیستونی / اسکرال / تسمه ای / دو مرحله
[HIDE]
هرماتیک و سمی هرماتیک
در برندهای کوپلند / تکامسه / بیتزر / کلترون / بوک / پاناسونیک / دانفوس / سکاپ و …..

کمپرسور / COMPRESSORS
انواع کمپرسورهای روتاری / پیستونی / اسکرال / تسمه ای / دو مرحله

هرماتیک و سمی هرماتیک
در برندهای کوپلند / تکامسه / بیتزر / کلترون / بوک / پاناسونیک / دانفوس / سکاپ و …..

انواع کمپرسورهای روتاری / پیستونی / اسکرال / تسمه ای / دو مرحله

هرماتیک و سمی هرماتیک
در برندهای کوپلند / تکامسه / بیتزر / کلترون / بوک / پاناسونیک / دانفوس / سکاپ و …..
[/HIDE]