آچار ترکمتر 633A پی ام

کیت کامل آچارهای گشتاور قابل تعویض در جعبه ضد ضربه

این ابزار کاملا منطیق با نیاز صنعت تبرید و فعالان این صنعت طراحی شده.
ویژگی ها:
گشتاور: 10 تا 75 نیوتن متر

اندازه آچارها: 17، 22، 24، 26، 27 و 29 میلی متر

هد ها (سری) را می توان به راحتی و آسان برای استفاده تغییر داد.

آچار         ابعاد                              انداز مبرد

17        1/4 اینچ آچار گشتاور معمولی + R410A

22       3/8 اینچ آچار گشتاور معمولی + R410A

24       1/2″ آچار گشتاور معمولی

26       1/2″ R410A

27       5/8 اینچ آچار گشتاور معمولی

29      5/8 اینچ R410A

گشتاور یا ترک (Torque)

به طور کلی

گشتاور به هر گونه نیرو یا مجموعه ای از نیرو ها که باعث ایجاد چرخش حول یک محور میگردد.

ترکمتر یا ترک رنچ:

ترک متر ترکیب “ترک” به معنی گشتاور و واحد “متر” می باشد که به لحاظ فنی بی معنی است.
در اینجا از متر بعنوان معیاری از سنجش استفاده شده استمانند Oil meter و در زبان فارسی نیز به طور معمول واژه ترکمتر به جای آچارگشتاور و ترک رنچ (Torque wrench) مورد استفاده قرار می گیرد. به هر ترتیب منظور از ترکمتر آن دسته از ابزارهای است، که برای کنترل و سنجش میزان گشتاور اعمالی بر پیچ ها یا مهره ها در هنگام باز کردن یا بستن آنها اعمال می شود.

اهمیت کنترل گشتاور اعمالی بر پیچ ها:

گرچه روشهای بسیار متنوعی برای الصاق دو یا چند قطعه به یکدیگر وجود دارد،اتصال بوسیله پیچ و مهره یکی از مهمترین و کاربردی ترین اتصالات در تمامی صنایع می باشد. هدف از اتصال قطعات به یکدیگر بوسیله پیچ و مهره الصاق دو قطعه به یکدیگر با کششی بزگتر از آن نیرویی که میخواهد دو قطعه را از یکدیگر جدا کند. در این حالت پیچ باید در حالتی با تنش ثابت مانده و دچار خستگی و شکست نشود.

اگر سفت شدگی پیچ کم باشد تنش کششی اعمال شده در پیچ کمتر از میزان مورد نیاز بوده و در نتیجه اتصال ایمن نست. اگر گشتاور اعمالی وارده بر پیچ بزگتر از میزان مورد نیاز باشد، داخل پیچ تنش های بزرگتری از آنچه مورد نیاز است وجود خواهد داشت،و ممکن است اولا باعث شکست پیچ شده و همچنین تخریب سطح کار و قطعات گردد
بنابر این استفاده از ابزاری که بتواند گشتاور اعمالی بر پیچ و به تبع آن کشش حاصل در پیچ و قطعات را با تلورانس رضایت بخشی کنترل و اعمال کند ضروری است. این وسیله آچار ترکمتر یا همان ترک رنچ می باشد.

اما ترکمتر های دستی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

1-ترک متر های شاهینی “Beam Style”
2-ترکمتر های تقه ای “Click type”
3-ترک مترهای ساعتی “Dial”
4-ترکمترهای دیجیتال “ِDigital”

آچار ترکمتر 633A پی ام

https://nasimsarma.com/product-category/%d8%a2%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/

آچار های ترک رنچ را میتوان به چند دسته کلی تقسیم بندی کرد:
اچار ترک متر های دستی”Torque wrenches”
ترک متر های هیدرولیک”Hydraulic Torque Wrenches”
ترک رنچ های بادی یا پنوماتیک”Pneumatic Torque wrenches”
ابزار ترک رنچ های برقی”Electric Torque Wrenched”

https://nasimsarma.com/product-category/%d8%a2%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/

brands

Compare products