تراپ مسی 1/8 2 به طور کلی اتصالات مسی انواع مختلفی دارند که بنا به کاربرد و در خواست مشتری اتصالاتی به آن ها پیشنهاد می شود.

انواع اتصالات به شرح زیر می باشند که در مورد هر یک توضیحات مختصری می دهیم.

زانو

سه راهی

بوشن

تبدیل

تراپ
در سیستم های برودتی و تهویه مطبوع برای به دام انداختن روغن مورد استفاده قرار می گیرد.

تراپ مسی 1/8 2 تغییر سایز لوله کشی، تغییر جهت جریان سیال و کنترل فشار مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این کاربردها اتصالات مسی از کاربردهای وسیع دیگری برخوردار هستند و قادرند در دماهای بسیار بالایی فعالیت

کنند.
از این نوع اتصالات در مکان هایی که دما از ۱۰۰ درجه سانتی گراد فراتر می رود به طور چشمگیری استفاده می شود. در واقع این سه راهی ها جهت اتصالات پایانی که برای دیگ های بخار مرکزی ساخته شده اند

بیشترین کاربرد و استفاده را دارند.

 

Compare products