تستر باطری UT673A برندUNI-T
CERTIFICATES گواهینامه ها
CE, FCC, RoHS
12V BATTERY TEST تست باتری 12ولت
7-16V DC
12V/24V CRANKING SYSTEM TEST
7-30V DC
12V/24V CHARGING SYSTEM TEST تست سیستم شارژ
7-30V DC
BATTERY TYPE نوع باتری
Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
BATTERY CAPACITY ظرفیت باتری
3-250Ah
BATTERY STANDARD AND RANGE استاندارد باتری و محدوده
CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH
OVER VOLTAGE PROTECTION محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز
REVERSE CONNECTION PROTECTION حفاظت از اتصال معکوس
A PROMPT OF POOR CONTACT
BATTERY STATUS DISPLAY نمایش وضعیت باتری
BATTERY LIFE DISPLAY نمایشگر عمر باتری
BATTERY CAPACITY DISPLAY نمایشگر ظرفیت باتری
BATTERY INTERNAL RESISTANCE DISPLAY نمایشگر مقاومت داخلی باتری
POWER تغذیه
None, powered by external source با منبع خارجی
DISPLAY صفحه نمایش
128*64 black and white lattice
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول
264g
PRODUCT SIZE ابعاد محصول
76mm x 22mm x 142mm
تستر باطری UT673A

Compare products