خمکن اهرمی 1/4 PM

تک سایز و مخصوص لوله مسی با  1/4 اینچ یا همان 6 میلیمتر  میباشد.

180 درجه

ساخت کشور تایوان

Compare products