شیر اکسپوز410 قرمز  برند مستر

سایز: 1/4-5/16

ساخت کشور چین
شیر اکسپوز یا شیر اطمینان پرکننده مبرد در مواقعی که نیاز به استفاده از شیر سرویس کولر اسپلیت است مورد استفاده قرار می گیرد. این شیر می تواند امنیت بالاتری را برای تکنسین در هنگام
اتصال شیلنگ گیج اندازه گیری برای تکسنین ایجاد کند.

Compare products