عایق نواری
طول : 10 متر
عرض : 5 سانت
ضخامت: 3 میلیمتر
عایق نواری چسبدار

Compare products