لوله بر VTC-32

آسان برای برش

1. تیز و بادوام

2. برش آسان و بهترین  کیفیت برش

2. وزن سبک، حمل و استفاده آسان

محدوده سایز برش

1/8 1″~-1/4″(4~32mm)

لوله بر VTC-32

Compare products