توضیحات

لوله مویی 2متری دو سر مهره

یا همان رابط های اند لو