بازگشت به صفحه قبل

پلیسه گیر قلمی VTT-5
به همراه 2 عدد تیغه یدکی درمجموع دارای 3 تیغه میباشد
1. اندازه کوچک، حمل آسان

2. 2 تیغه یدکی، راحت تر برای استفاده

3. تعویض تیغه را می توان به راحتی انجام داد
پلیسه گیر قلمی VTT-5 ولیو مخصوص لوله مسی

پلیسه گیر قلمی VTT-5

Compare products