کپی سنج یا لوله مویی سنج کامتک

مویی سنج یا کپی سنج ابزاری است برای سنجش قطر دهانه لوله های مویی این وسیله کاربردی از چندین شاخک دارای اندازه تشکیل می گردد.

بدین صورت که برای یافتن سایز لوله مویی شاخکی که نزدیکترین قطر به دهانه لوله مویی شما را دارد درون ان قرار داده و سپس عدد روی شاخک را بعنوان قطر لوله مویین در نظر میگیریم.

نکته:برای چیدن لوله مویی حتما از کپی بر یا مویی چین استفاده کنید.

در غیر این صورت ممکن هست پس از برش دهانه لوله مویی له گردد و نتوانید قطر دقیق آن را به وسیله این ابزار اندازه بگیرید.

لوله مویی دوسر مهره یا کپی لری معمولا از مس تهیه می شود و دارای قطر کمی نیز می باشد.

این ویژگی ها باعث می شود شکست فشار به درستی انجام پذیرد.

قطر لوله های مویی مرود استفاده درکولرهای گازی ۰.۰۳۱ الی ۰.۰۷۰ اینچ، و طول آن به متر محاسبه می شود.

Compare products