گاز مپ سیزن مخصوص جوشکاری

ساخت کشور چین

گاز مپ یک نوع گاز سوختی مبتنی بر مخلوط تثبیت شده است.
متیل استیلن (پروپین)، پروپادین و پروپان می باشد.

گاز MAPP همچنین به طور گسترده به عنوان یک نام عمومی برای متیل استیلن – پروپادین تثبیت شده UN 1060 استفاده می شود.

متیل استیلن – پروپادین ناپایدار به عنوان MAPD شناخته میشود.

وزن کپسول: یک کیلوگرم

تایم جوشکاری : در حدود  50 دقیقه مداوم

برند: SEASON

Compare products