گاز abc 141B

گاز 141B برند ای بی سی
141b
حلال گاز مبرد R141b که در سیستم های نظافتی و به عنوان مبرد با نام های R-141b یا HCFC-141b استفاده می شود. 1،1-دی کلرو-1-فلورواتان هالوآلکانی با فرمول C2H3Cl2F است. این یکی از سه ایزومر دی کلرو فلوئورواتان است.

گاز مبرد حلال R141b، نوعی مبرد HCFC، به عنوان حلال و به عنوان عامل دمنده فوم در ساخت محصولات متنوع از یخچال تا عایق ساختمان استفاده شده است . این یک هالوآلکان با فرمول (C 2 H 3 CI 2 F) است.

گاز 141B برند ای بی سی

Compare products