توضیحات

گاز 507 کولیب coolib

مخلوطی از دو یا چند گاز است که دمای جوش مشابهی ندارند. گاز R-507 از ترکیب دو گاز R143A و R125 به نسبت هر کدام 50 درصد تشکیل شده است. این گاز مبرد در دماهای پایین و متوسط کاربرد زیادی دارد. از r507 در پمپ‌های حرارتی و سردخانه‌ها استفاده می‌شود.

  • جایگزین مناسب CFC
    HCFC ها به عنوان جایگزین موقت مبردهای CFC تاسال ۲۰۳۰ درنظرگرفته شده این مواد درمقایسه با CFC ها دارای کلرکمتری هستند یعنی اثر زیست تخریب لایه اوزن آن کمتر است. مبردهای R124 ، R 122 ، R 22 جزء این دسته هستند. R22 :اولین عضو از خانواده HCFC که به عنوان گاز مبرد مورد استفاده قرار می گیرد. دانشمندان به دنبال جایگزین‌هایی برای این گازها هستند تا آسیب‌های وارد شده به لایه‌ی اوزن را کا…