گاز R22 season شناخته شده ترین گاز فریونی HCFC (هیدروکلروفلوروکربن)‌ است.

 یکی از شایع ترین گازهایی که در اسپلیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، گاز R22 است.

این گاز فریون خصوصا بعد از ممنوعیت استفاده CFC ها کاربرد زیادی در زمینه تهویه مطبوع و تبرید دارد.

از انجایی که تولید مبرد فریونی R22 به دلایل زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزون و گرمایش کره زمین از سال 2010 ممنوع شده و گاز مبرد R410A جایگزین آن شده است.

تولید مبرد فریونی R22 به دلایل زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزون و گرمایش کره زمین از سال 2010 ممنوع و گاز مبرد R410A جایگزین آن شده است.

البته استفاده‌ از گاز R22 برند  ISCEON  تا زمانی که ذخیره آن به اتمام نرسیده مجاز می‌باشد.

کارخانه برند ایسکون بیشتر از  20 سال است که تعطیل شده و هیچ گونه تولیدی نداشته و این برند درواقع حتی وجود خارجی هم ندارد.

گاز برودتی چیست؟ 

گاز برودتی در فرآیند چرخه خنک ساز برای جذب گرمای محیط و به بیرون  بردن استفاده میشود. به همین دلیل از مبردها در دستگاه ها و تجهیزات سرمایشی مختلف نظیر کولرها، فریزرها، دستگاه های خنک کننده، یخچال ها و … استفاده می شود.

گازهای برودتی با نام های “ماده سردکننده” یا “ماده سردساز” و یا “مبرد” است .

از گاز برودتی در فرآیند چرخه خنک ساز استفاده می شود

و با کمک آن، گرمای محیط جذب شده و به بیرون هدایت میشود.

https://nasimsarma.com/product-category/%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86/%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af/r22/

گاز R22 season

https://torob.com/p/e187ffbd-13ae-4796-85c9-1bf9c5ba9c22/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86-r22/

Compare products