گاز410A ایسکون برای سیستم های جدید فشار بالا، مانند تجهیزات خنک کننده آب، واحدهای کابینت، واحدهای کنترل بسته و دستگاه های خنک کننده در سیستم های تهویه مطبوع راحت مناسب است . مبرد در بسیاری از کاربردهای تبرید تجاری و صنعتی استفاده می شود.
R410A در سیستم های تهویه مطبوع مسکونی و تجاری و همچنین سیستم های تبرید استفاده می شود . همچنین اغلب در پمپ های حرارتی و سایر سیستم های کنترل آب و هوا یافت می شود. استفاده از مبردهای R410A به کاهش وابستگی ما به مواد مخرب لایه ازن کمک می‌کند و به محیطی سالم‌تر کمک می‌کند.
گاز410A ایسکون

Compare products