کپسول ریکاوری 40L
این سیلندر یک سیلندر فولادی جوش داده شده است که برای پر کردن مبرد استفاده می شود.

به طور گسترده ای در تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع استفاده می شود.

از آنجایی که محیط موجود در محصول دارای فشار بالا در دمای معمولی و حساس به تغییرات محیطی است.

دمای استفاده به شدت محدود به 20- تا 55 ℃ است.

مبرد در سیلندر در فازهای گاز و مایع در دمای معمولی وجود دارد.

هنگامی که مبرد فاز مایع مورد نیاز است،

سیلندر معکوس می شود، خط لوله خارجی متصل می شود و شیر تخلیه می شود.

پس از استفاده دریچه بسته می شود.دمای محیط استفاده و ذخیره سازی (-40-60 ℃) را به شدت کنترل و از قرار گرفتن در معرض نور خورشید و نزدیک به منبع گرما جلوگیری میکند.

محدوده استفاده: R12 R22 R134a R410 و غیره

کپسول ریکاوری

Compare products