گاز R22 مکسرون

ریال۴۴/۰۰۰/۰۰۰

گاز برودتی چیست؟
یک ماده برودتی ممکن است به شکل گاز و یا مایع باشد که از آن به منظور پایین آوردن دمای محیطی خاص استفاده می شود.

این محیط ممکن است یک یخچال،‌ فریزر و یا محیط خانه باشد. ماده های برودتی با نام های “ماده سردکننده” یا “ماده سردساز” و یا “مبرد” شناخته می شوند. از گاز برودتی در فرآیند چرخه خنک ساز استفاده می شود و با کمک آن، گرمای محیط جذب شده و به بیرون هدایت خواهد شد.

مبردها و گازهای برودتی از یک قانون ترمودینامیک (دماپویی) به نام “گذار فاز” استفاده می کنند. طی این قانون امکان تبدیل مایع به گاز و گاز به مایع نیز وجود دارد. به دلیل همین ویژگی منحصر به فرد، از مبردها در دستگاه ها و تجهیزات سرمایشی مختلف نظیر کولرها، فریزرها، دستگاه های خنک کننده، یخچال ها و … استفاده می شود. طی قانون “گذار فاز”، تغییر حالت یک ماده به حالت دیگر از طریق “انتقال گرما” ممکن است. در مثال مواد سردساز، می توان گفت که مایع با جذب گرمای محیط، به گاز تبدیل می شود و از سوی دیگر گازها با از دست دادن حرارت می توانند تبدیل به مایع شوند.

مقایسه مقایسه

توضیحات

گاز R22 مکسرون
گاز R22 شناخته شده ترین گاز فریونی HCFC (هیدروکلروفلوروکربن)‌ است.

تولید مبرد فریونی R22 به دلایل زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزون و گرمایش کره زمین از سال 2010 ممنوع  و گاز مبرد R410A جایگزین آن شده است.

البته استفاده‌ از گاز R22 برند  ISCEON  تا زمانی که ذخیره آن به اتمام نرسیده مجاز می‌باشد.

کارخانه برند ایسکون بیشتر از  20 سال است که تعطیل شده و هیچ گونه تولیدی نداشته و این برند درواقع حتی وجود خارجی هم ندارد.

گاز برودتی چیست؟ 

گاز برودتی در فرآیند چرخه خنک ساز برای جذب گرمای محیط و به بیرون  بردن استفاده میشود.

به همین دلیل از مبردها در دستگاه ها و تجهیزات سرمایشی مختلف نظیر کولرها، فریزرها، دستگاه های خنک کننده، یخچال ها و … استفاده می شود.

https://nasimsarma.com/product-category/%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86/%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af/r22/

گاز R22 مکسرون

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…