گاز R22 مکسرون
گاز R22 شناخته شده ترین گاز فریونی HCFC (هیدروکلروفلوروکربن)‌ است.

تولید مبرد فریونی R22 به دلایل زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزون و گرمایش کره زمین از سال 2010 ممنوع  و گاز مبرد R410A جایگزین آن شده است.

البته استفاده‌ از گاز R22 برند  ISCEON  تا زمانی که ذخیره آن به اتمام نرسیده مجاز می‌باشد.

کارخانه برند ایسکون بیشتر از  20 سال است که تعطیل شده و هیچ گونه تولیدی نداشته و این برند درواقع حتی وجود خارجی هم ندارد.

گاز برودتی چیست؟ 

گاز برودتی در فرآیند چرخه خنک ساز برای جذب گرمای محیط و به بیرون  بردن استفاده میشود.

به همین دلیل از مبردها در دستگاه ها و تجهیزات سرمایشی مختلف نظیر کولرها، فریزرها، دستگاه های خنک کننده، یخچال ها و … استفاده می شود.

https://nasimsarma.com/product-category/%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86/%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af/r22/

گاز R22 مکسرون

Compare products