دستگاه ریکاوری گاز
دستگاه ریکاوری گاز برای دستگاه های برودتی مانند کولر گازی و سردخانه های صنعتی و.. مورد استفاده میباشد. در مواردی که نیاز که به تخلیه گاز سیستم میباشد برای جلوگیری از اسیب به طبیعت و همچینین کاهش هزینه ها استفاده میشود.

فیلتر