بازگشت به صفحه قبل

تورچ جوشکاری پی اند ام مدل 8389
ممکن است تا به حال ب پیش آمده باشد که به ناگاه در حین انجام کار به جوشکاری در قسمتی از کار نیاز شود.
در دستگاه های جوشکاری قدیمی شما می بایست یک سیلندر مخصوص گاز اکسیژن، یک سیلندر گاز متان، نازل یا تورچ و شیلنگ را همیشه به همراه خود داشته باشید که زمانی که به آن نیاز شد در دسترستان باشد.
این امر، فضای زیادی را اشغال می کند.
یکی از سخت ترین و طاقت فرساترین عملیات ها جوشکاری در ارتفاع است که در چنین شرایطی کار واقعا دشواری است. این تورچ همه ی این موارد را برطرف می کند.
مخصوص استفاده از گاز مپ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تورچ جوشکاری پی اند ام مدل 8389”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Compare products