روغن وکیوم 330ml ولیو
روغن پمپ وکیوم در واقع همان روغنی است که وقتی از روبروی به پمپ وکیوم نگاه میکنید از داخل قسمت شیشه ای یا همان سایت گلاس پیداست .

این روغن پمپ وکیوم در واقع برای روانکاری قطعات داخل موتور و گرفتن حرارت پمپ خلاء به کار میرود.پمپ های وکیوم value از نوع روغنی بوده و همواره با یک مخزن روغن تا حد مشخص شده روغن داشته باشد .
در صورت نداشتن روغن دستگاه شما در خطر است و وظیفه خود را به درستی انجام نخواهد داد.

توجه: فقط در صورت نداشتن روغن نیست که شما نیاز به روغن پیدا میکنید .
بلکه در صورت کثیف شدن ،تغییر رنگ و هر مورد مشکوکی باید روغن پمپ وکیوم خود را تعویض کنید.
توجه داشته باشید که در صورتی که زمان زیادی از طول عمر روغن گذشته باشد نیز باید تعویض شود.

روغن  وکیوم 330ml ولیو

https://nasimsarma.com/

brands

Compare products