لوله بر VTC-42 ولیو

آسان برای برش

1. تیز و بادوام

2. برش آسان و بهترین  کیفیت برش

2. وزن سبک، حمل و استفاده آسان

محدوده سایز برش

3/8 1″~-1/4″(4~42mm)

لوله بر VTC-42

brands

Compare products