پرچکن VTF-908

پرچکن VTF-908
پارامتر فنی:6،9،10،12،1/4،3/8،1/2،16(5/8″)،19(3/4″)
پرچکن VTF-908 پرچ حلقه، اندازه دهانه پرچ استانداردتر استطراحی غیرعادی 2 .45 درجه، باز کردن نقطه تماس، اندازه استاندارد

مقایسه

توضیحات

پرچکن VTF-908
مناسب برای لوله مسی در سایزهای : 5/16″,1/4″,3/8″,1/2″,5/8″,3/4″
پرچکن VTF-908 پرچ حلقه، اندازه دهانه پرچ استانداردتر استطراحی غیرعادی 2 .45 درجه، باز کردن نقطه تماس، اندازه استاندارد