کورکن VRT-102 ولیو value

انبر آب بندی – VRT-102 برای چین دادن , کورکردن  لوله های مسی و آلومینیومی با قطر 3 ~ 10 میلی متر.

brands

Compare products