گاز 407کولیب

این گاز غیر قابل اشتعال ، بی رنگ و غیر سمی است که در سیلندر های غیر قابل شارژ قهوه ای رنگ به وزن 11.3 کیلوگرم در بازار موجود می باشد .

این گازفریونی اثر تخریب زیست محیطی ندارد و چون خصوصیات این گاز مبرد شباهت زیادی به گاز R-22 دارد بعنوان جایگزین مناسبی برای آن به شمار می رود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گاز 407کولیب”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Compare products