گیج تک VMG-1-S-H قرمز فشار بالا ولیو قابلیت اندازه گیری چهار گاز   410a 404 R134a, R22, R407C را دارد.

همان‌طور که می‌دانید برای تخلیه هوای موجود در سیکل باید حتماً وکیوم به صورت کامل انجام شود به طور کلی عمر دستگاه بالا رفته و جلوگیری شود

و از مشکلات آتی و به خاطر بر روی گیج های تکیه و لئو نمونه فشار پایین از صفر تا منفی 30 ، جهت متوجه شدن و اندازه گیری وکیوم صد در صد سیکل میتوان استفاده نمود.

یکی از مهمترین قابلیت ها در طراحی گیج فشار پایین شرکت VALUE استفاده از شیشه رویت جهت عبور مبرد استفاده شده در گیج می باشد به طوری که به خوبی می توانید جریان گاز تزریق شده را ببینید و با توجه به نیاز عبور جریان را قطع یا وصل کنید.

مدل: VMG-1-S-H
قطر گیج Φ68 میلی متر
مقیاس مبرد:
ABH/ABL R134a
BBH/BBL
R22/2134a/R404A/R407C/410a
مقیاس فشار -30 اینچ جیوه ~ 800psi -30inHg~500psi

دارای قسمت سایت گلاس برای دیدن عبور جریان

گیج تک VMG-1-S-H

https://www.digikala.com/product/dkp-9795773/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vmg-1-s-h/

Compare products